Those who want to change constitution, the people will Teach them a lesson : Sharan Prakash Patil attacks Hate Minister Ananth Kumar Hegde on Republic Day.

ಸಂವಿಧಾನ ತಿರುಚುವವರಿಗೆ ಜನರಿಂದಲೇ ಪಾಠ ******************************************* ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.26.(ಕ.ವಾ.)-ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ

Read more
Facebook